Užsiėmimų tvarka

Užsiėmimai vyksta 2 (du) kartus per savaitę.

 Minimali tiek teorinio tiek praktinio užsiėmimo trukmė  90 min. (priklausomai nuo ugdymo grupės amžiaus ir sugebėjimų).

 Užsiėmimų laikas yra pastovus ir nurodomas pasirašant mokymo sutartį. Esant pakeitimus, informuojama asmeniškai.

GRUPAVIMAS

Ugdymas organizuojamas grupėms. Vieną ar kitą grupė parenkama atsižvelgiant į ugdytinio amžių.

Ugdymo grupė gali būti sudaryta iš vienos lyties sportininkų arba mišri.

Ugdytinių skaičius ugdymo grupėje 10 – 15 asmenų.

Ugdymo grupė laikoma nesurinkta, jei susirenka mažiau nei 5 ugdytiniai.

Jeigu jaunesnio amžiaus ugdytinis įvykdo aukštesnės kategorijos reikalavimus, tai treneriui-sporto mokytojui leidžiamą jį įrašyti į aukštesnės kategorijos ugdymo grupę.
 

Amžiaus kategorija (metais)- Mažųjų grupė (4 – 7 m.)

- Antroji grupė (8 – 12 m.)

- Trečioji grupė (13 – 16 m.)

- Vyriausiųjų grupė (16 +)

KĄ PRIVALOMA TURĖTI UŽSIĖMIMŲ METU

Ugdytiniai užsiėmimų metu privalo turėti ir dėvėti:

Jiems tinkančius riedučius

Šalmą

Rankų bei kojų apsaugas

Medicininę pažymą (pateikiama pirmo užsiėmimo metu)

Sveikatos draudimą (pateikiama pirmo užsiėmimo metu)